Heinex Data A/S - Storage, Kabler, SAS, SATA, RAID
Heinex Data e-shop
Infortrend Eonstor Networked Storage
Infortrend Eonstor Networked Storage
EonNAS Features
NAS for SOHO & SMB


Atto FibreChannel cntr.
SAS/SATA cntr.
SAS/SATA RAID cntr.
SCSI cntr.
Atto FastStream RAID cntr.
Atto Thunderbolt
10 GbE cntr.
Heinex Data - Netværkskabler, PDS, cat 5E, Cat 6, Cat 7
Cat 5E kabler
Cat 6 kabler
Cat 7. kabler
Heinex Data - Fiber kabler
Fiber kabler 62,5/125 my
fiber kabler 50/125 my
fiber kabler 50/125my OM3
fiber kabler 50/125 my OM4
fiber kabler 9/125 my
Heinex Data - Strøm kabler og stik dåser
Netkabler 220V/380V
Stikdåser
Heinex Data - Coax kabler
RG174 coaxkabler
RG58 coax kabler
RG179 coaxkabler
RG59 coaxkabler
BT3002 coaxkabler
SDI coaxkabler
1.0/2.3 coax kabler
Coax adapter
Heinex Data - Tele kommunikations kabler
Heinex Data - Balun kabler
Heinex Data - CX4 kabler
Heinex Data - SAS/SATA kabler
Heinex Data - SFP+ kabler
Kontakt - Heinex Data A/S
Firma profil - Heinex Data A/S
Handels betingelser
Heinex Data A/S e shop

Salgs- og leveringsbetingelser.


Anvendelse.
De generelle betingelser, der er beskrevet nedenfor, vil være gældende med mindre de er ophævet af en anden skriftlig aftale parterne imellem. Dette er gældende uagtet, hvad køber har skrevet i sin ordre eller godkendelse og uagtet specielle betingelser fremstillet af køber i andre sammenhænge.

Priser.
Alle priser er excl. moms og andre former for skatter og afgifter. Priser i prislister, tilbud, annoncer og lignende samt på eshoppen kan ændres umiddelbart og uden varsel. Der tages altid forbehold for trykfejl. Varer der angives med prisen kr. 0 i e-shoppen, er ikke prissat. Ring og forhør om priser. Ofte er det p.g.a. af forskellige konfigurations muligheder. Varerne tilbydes ikke til kr. 0.

Betalingbetingelser.
Alt salg er netto kontant med mindre andet er skriftligt aftalt parterner imellem. Såfremt betalingbetingelserene overskrides, forfalder alle udestående fordringer straks til betaling. Hvis betalingsfristen overskrides har Heinex Data A/S ret til at påskrive morareneter af det forfaldne beløb - pt. 1,5% pr. påbegyndt måned, samt rykkerbebyr pt. kr. 150,00 pr. rykker.

Levering.
Leveringterminerne påført på tilbud, ordrebekræftelse, telefonisk samt på eshoppen m.m. er ikke bindende. Heinex Data A/S bestræber sig sig på at levere til de fastsatte leveringsterminer, med stor succes, men påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Køber har derfor intet krav til skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.
Såfremt levering udsættes på grund af force majoure, kan Heinex Data A/S uden varsel vælge at annullere ordren eller udsætte den på ubestemt tid, uden der kan gøres erstatningskrav gældende mod Heinex Data A/S.

Ejendomsforhold.
Heinex Data A/S forbeholder sig retten til de solgte varer, indtil køber har erlagt det fulde beløb for leverancen. Køber er, indtil ejendomsretten overgår til vedkommende, forpligtiget til at holde varerne tyveri- og brandforsikret til fuld værdi.

Ændring/annullering.
Køber kan kun ændre/annullere en ordre ved forudgående aftale med Heinex Data A/S. Alle varer der returneres skal være i orginal emballage og i salgsbar stand, således de kan videresælges uden meromkostninger for Heinex Data A/S. Eventuelle mangler vedr. dette betales af køber som returnerer varerne. Forsendelse af returvarer sker alene på købers regning og risiko.
Produktionsvarer og skaffevarer kan ikke returneres.

Reklamation/mangler.
Såfremt de leverede varer er behæftet med fejl og mangler, skal køber uopholdeligt underrette Heinex Data A/S, skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen. I modsat fald fortabes retten til at gøre pågældende forhold gældende.
Ved levering - vær opmærksom på tryk og slagskader. Meld straks skader på emballagen til Heinex Data A/S og fragtfirmaet.
Hvis en vare returneres skal det ske efter forudgående skriftlig aftale med Heinex Data A/S. Varerne skal være i orginal emballage. Forsendelse af returvarer sker alene på købers regning og risiko.
Produktionsvarer og skaffevarer kan ikke returneres.


Force majeure.
Følgende omstændigheder undtager Heinex Data A/S fra ansvar, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller forsinker/besværliggør opfyldelse af aftalen.. Der er tale omforce majeure, hvis Heinex Data A/S er helt eller delvis afskåret fra at opfylde sine forpligtigelser som følge af f.eks. krig, oprustning, cevil uro, terror, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelse, blokader, lockouts, mangel på leverandør af råvarer og/
eller underleverandører p.g.a. force majeure hos disse, brand strømudfald, EDB-virus, eller anden ødelægelse af Heinex Data A/S's produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse Heinex Data A/S normale produktion, og som Heinex Data A/S ikke var klar over ved indgåelse af aftalen.


Ansvar.
Heinex Data A/S's ansvar i tilfælde af fejl fra Heinex Data A/S's side begrænses til afhjælpning af disse fejl - reparation eller ombytning af varer. Heinex Data A/S kan i intet tilfælde belastes for købers drifttab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, tab af goodwill, samt lignende inddirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverance eller efterfølgende tillægsleverancer og serviceydelser m.m.

Professionelle Storage løsninger

Specialist i kabler - egen produktion

Heinex Data A/S     Klamsagervej 12     DK-8230 Åbyhøj    Danmark    Tel: +45 8625 1088    Fax: +45 8625 9302     email: info@heinex.dk